Actualitat, cultura, gastronomia, salut, entrevistes...

Anuncis per paraules gratuïts!

Es pot publicar un anunci per paraules gratuït per particulars. Extensió màxima de 20 paraules escrites en correcte català. Es publicaran els anuncis enviats abans del dia 20 a la revista del mes posterior. Els rebuts passada aquesta data es reservaran per al número següent. La responsabilitat del contingut de l'anunci recau exclusivament sobre la persona que l'envia.

Publica un anunci per paraules gratuït

Descarrega't el CALENDARI 2020

  • Un altaveu eficient Fem arribar el seu missatge publicitari a més de 17.000 persones del Pla de l'Estany cada mes (audiència certificada i garantida per l'ACPG i l'OJD).
  • Li cal publicitat? Contacti amb el nostre departament comercial al 972 580 849 // 636 133 433.
  • Descomptes Consulti preus i avantatges per campanyes de mitja i llarga durada. Demanar informació